zemné a stavebné práce
výstavba inžinerskych sieti
autodoprava
pneuservis a predaj
autoservis
vedenie účtovníctva
úvodná strana

VEDENIE ÚČTOVNÍCTVA

- jednoduché účtovníctvo (program Alfa)
vypracovanie daňového priznania FO - A (zamestnanec), FO - B

- podvojné účtovníctvo (program Omega)
vypracovanie daňového priznania právnických osôb

- personalistika (program Olymp)
vyhotovenie pracovnej zmluvy, vyhotovenie dohody o pracovnej činnosti, vyhotovenie dohody o vykonaní práce ...

- mzdy (program Olymp)
pracovný pomer, dohody o pracovnej činnosti, dohody o vykonaný práce...

- vyhotovenie mesačných výkazov

- Sociálna poisovňa, Zdravotná poisovňa

- vyhotovenie prehžadu dane z príjmov zo závislej činnosti

- vyhotovenie DPH (mesačný, štvrročný platitež)

- daň z motorových vozidiel

- daň z nehnutežnosti a ostatné miestne dane

- spracovanie štatistiky

- účtovné a mzdové poradenstvo

Vedenie účtovníctva
SAMOS s.r.o.
Bysterecká 2196, Dolný Kubín
(Orava, Žilinský kraj)
Tel.: 043/5862027, 0904 633 338


SAMOS spol. s r. o., Bysterecká 2196, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31577113, DIČ: 2020424714, IČ DPH: SK 2020424714,
Banka: OTP Banka Slovensko a. s., SWIFT: OTPVSKBX, IBAN: SK5052000000000001787642
Spoločnos zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro vložka číslo: 860/L